Amb Unamuno, les lletres espanyoles del segle XX s’inventen a Barcelona

2019-10-14T15:19:52+02:00Per |

Miquel Batllori sostenia en un substanciós article, «Vicens Vives entre Cataluña y España» (La Vanguardia, 27 de març [...]