Relaxar la immersió per assegurar el trilingüisme

2020-02-18T18:45:44+01:00Per |

A Catalunya el terme «immersió» es fa servir per designar (impròpiament) un model lingüisticoeducatiu en què el català és la llengua vehicular [...]