Relaxar la immersió per assegurar el trilingüisme

2019-02-01T10:32:52+01:00Per |

A Catalunya el terme «immersió» es fa servir per designar (impròpiament) un model lingüisticoeducatiu en què el català [...]