La Rússia de Putin, potència obscurantista

2019-06-17T09:56:20+02:00Per |

«Podem veure quants països euroatlàntics rebutgen les seves arrels, incloent-hi els valors cristians que constitueixen la base de [...]