La Rússia de Putin, potència obscurantista

2020-02-18T13:36:32+01:00Per |

«Podem veure quants països euroatlàntics rebutgen les seves arrels, incloent-hi els valors cristians que constitueixen la base de la civilització occidental. Neguen [...]