La Rússia de Putin, potència obscurantista

2020-01-13T10:43:09+01:00Per |

«Podem veure quants països euroatlàntics rebutgen les seves arrels, incloent-hi els valors cristians que constitueixen la base de [...]