El so de les claus de les presons

2020-02-18T18:56:06+01:00Per |

La presó és la pena màxima que el nostre ordenament jurídic preveu per tal de garantir el respecte dels drets fonamentals que [...]