El so de les claus de les presons

2018-12-03T13:44:12+01:00Per |

La presó és la pena màxima que el nostre ordenament jurídic preveu per tal de garantir el respecte [...]