Entre la rosa de foc i la rosa d’abril

2019-05-01T12:51:48+02:00Per |

Els rebels, els insurrectes, ja feia prop de quaranta anys que havien començat la guerra, i que l’havien [...]