Transformacions de la mobilitat urbana al segle XXI

2020-05-17T21:39:54+02:00Per |

La mobilitat es pot entendre com el flux de persones i mercaderies en un territori determinat per diversos mitjans, que inclouen desplaçaments [...]