El catalanisme no cap en un sol partit

2019-01-28T09:44:39+02:00Per |

Aquest llibre vol ser un clam. L’expressió a viva veu de l’existència al nostre país d’un corrent polític [...]