Pere Puigdomènech «Una ciència forta és necessària per a la democràcia»

2019-09-12T13:19:18+02:00Per |

Científic i humanista. En una època en la qual la ciència està dominada per la competitivitat i el publish or perish (publicar o morir), és difícil per als investigadors trobar [...]