Com voten els ciutadans del municipi de Girona? Respondre aquesta pregunta no és una tasca senzilla, doncs les respostes poden ser molt variades en funció del tipus de convocatòria electoral (local, autonòmica, estatal o europea), de si ens concentrem estrictament en els votants de la ciutat de Girona o si ho ampliem al conjunt de la demarcació o, fins i tot, filant més prim, de si ens fixem també en les dues eleccions anteriors al 1983, on Girona i Salt encara conformaven una única unitat electoral.

En aquest text ens limitarem a analitzar l’evolució i la dinàmica del vot a la ciutat de Girona a les eleccions municipals. Les xifres queden recollides en la taula 1, on mostrem els resultats de les convocatòries electorals locals celebrades des de l’any 1979 fins a l’any 2019. Han estat 11 eleccions distribuïdes en el decurs de 40 anys.

Per llegir l'article complet fes una prova gratuïta de 15 dies o fes una subscripció de pagament. Accedeix si ja ets subscriptor.