No som prou conscients, o potser no volem ser-ho, que vivim en uns temps revolucionaris, malgrat l’evidència quotidiana de les turbulències, la confusió i el desordre provocats per l’acceleració dels canvis en curs. Es desquadren els marcs de referència i els agents pertorbadors –persones, fets, idees– posen en qüestió l’ordre establert. Manuel Arias Maldonado en un dels seus articles setmanals al seu blog «Torre de marfil» a Revista de Libros (17-07-2019), aborda el tema de la tensió entre l’ordre polític i el desordre i –per ser més precisos– entre ordre polític democràtic i pertorbació. Ho fa tot llegint l’obra del filòsof alemany Dieter Thomä, Pueris robustus. Una filosofia del perturbador (Herder, 2018), dedicada a explorar en la història del pensament polític modern «com s’estableix i es legitima un ordre, com se’l critica, com es transforma o se l’ataca, com els homes queden inclosos en aquest ordre o en queden exclosos, com s’hi emmotllen o hi intriguen en contra».

La qüestió d’actualitat plantejada al fil d’aquesta lectura, segons Arias Maldonado, no és altra que la dificultat de l’ordre democràtic de garantir la seva estabilitat: «Enfront de la idea que havia arribat la fi de la història un cop derrotada l’alternativa soviètica, s’alça un cop més el pertorbador que rebutja qualsevol normalització. No seria acceptada llavors cap de les ofertes que es planteja als diferents tipus de pertorbadors: el joc democràtic, l’abundància material, la individualització expressiva, el prestigi de la classe creativa. Thomä parla del fonamentalista que es victimitza abans d’atemptar contra els altres, com Anders Breivik, així com dels terroristes islàmics. I parla, és clar, del populisme i el nacionalisme que proposen la defensa o restabliment d’un ordre perfecte abans que qualsevol aprofundiment en el pluralisme democràtic. Segons la seva opinió, Donald Trump és la perfecta encarnació del marginal que ve del centre, es prengui o no seriosament la seva posició marginal: un autèntic puer robustus que combina la força amb la puerilitat».

Per llegir l'article complet fes una prova gratuïta de 15 dies o fes una subscripció de pagament. Accedeix si ja ets subscriptor.