Corren temps de grans i vertiginoses transicions globals. La mediambiental i la digital en són dos bons exemples. Deixarem per als que en saben parlar d’ambdues. Tractarem només dels efectes que generen els canvis sobre el sector turístic. De com la conscienciació i l’alarma sobre la degradació ecològica incideixen en el sector. De com la nova economia digital posa a l’abast de tothom nous mecanismes i canals d’informació i de contractació. De com, pel que fa al turisme, es modifiquen substantivament, els hàbits de consum, la selecció de preferències i una configuració i contractació més flexible i individualitzada dels plans de vacances d’una gran i creixent part de la població dels països desenvolupats, amb especial impacte en les noves generacions.

Posarem èmfasi en la finestra d’oportunitat que aquests canvis poden obrir per a la regeneració o relativa regeneració de models caducs o erronis de desenvolupament turístic i a la implantació de nous models més sostenibles, més singularitzats, amb millor ús dels recursos genuïns disponibles. I fins i tot més rendibles per l’increment de valor afegit incorporat a les ofertes adaptades als nous requeriments de demanda.

Obviarem els canvis més evidents i genèrics com l’increment de la sensibilitat mediambiental i la recerca d’informació per internet. I no gosarem fer estimacions numèriques sobre els probables efectes de la crisi sanitària 2020, són molt incerts tant el descens del volum de moviments turístics, que intuïm significatiu però relativament moderat, com el resultat del pols entre la prudència profilàctica –no infal·lible– que podria derivar fluxos cap a destins més propers i més segurs, i el fort desig de mantenir els projectes de vacances pensats amb anterioritat a la pandèmia. També intuïtivament creiem que el pols es decantarà cap a la segona possibilitat.

PUBLICITAT

Renfe / Viaja como piensas

Ens centrarem, doncs, en les noves tendències de caràcter més profund, estable i probablement irreversible que confegeixen un marc clarament diferenciat dels que hem viscut des que el turisme va deixar de ser un privilegi de les classes altes i es va democratitzar després de la segona Gran Guerra. Ho farem amb una mirada prospectiva guiada i avalada pels canvis ja constatables. I amb aquest senzill guió: què està passant; una finestra d’oportunitat que convindria aprofitar, i una breu conclusió.

Per llegir l'article complet fes una prova gratuïta de 15 dies o fes una subscripció de pagament. Accedeix si ja ets subscriptor.